Vitamio / December 5, 2013
(3.7/5) (51)

Description

AKS TV, TÜRKSAT 1C Uydusu aracılığı ile 4 kıtada, yaklaşık 100ülkede izlenebilmektedir. Bir başka deyişle, Dünya nüfusunun üçteikisi, AKS TV kapsama alanında bulunmaktadır.

AKS TV, Türkiye’nin ilk ve Tek Bölgesel Haber Kanalı olmaözelliğinin yanı sıra, RTÜK’ten yayın lisansı ve yayın izni alan veyayınına başlayan, Samsun’un da ilk ve tek uydu kanalı olmaözelliğini taşıyor.

TÜRKSAT 1C Uydusu, 12130 V(dikey) 27500 S/R 5/6 FEC frekansındanyayın yapan AKS TV, bünyesinde barındırdığı en son teknoloji ürünüyayın ekipmanları ve her biri amatör ruhla çalışan profesyonelkadrosu ile haber odaklı yayıncılık yapmaktadır. Gün boyu canlısunulan haber bültenleri, Konusunda uzman konukları, telefonbağlantıları ile zenginleştirilen konuları, aktüel programları ilesadece Samsun’un ve Karadeniz’in değil, ulusal gündemi de sürekliolarak izleyicisine aktarmaktadır.

AKS TV ayrıca, Türkiye’de kendi sınıfının en donanımlı CANLIYAYIN ARACI’nı da bünyesinde bulundurmaktadır. Orta ve BatıKaradeniz Bölgesi’nde ilk ve tek olan Canlı Yayın Aracı, 10.000/1kontrast oranı ile çalışmakta, bu da görüntü kalitesini HD (yüksekçözünürlük) seviyesine çıkarmaktadır. Bu özelliği ile bölgedekaliteli yayın aktarım hizmeti konusunda da bir ilke imza atan AKSTV, bölgede meydana gelen her türlü olayı ve etkinliği, eş zamanlıolarak Dünya’ya duyurduğu gibi ulusallar da dahil, talep eden tümyayın kuruluşları ile kamu ve özel kuruluşlara da kiralama yöntemiile hizmet vermektedir.

Atatürk' ün '' 19 Mayıs, işte benim doğum tarihim'' dediği vemilli mücadeleyi başlattığı bir kentte yayın yapmanın anlamını vehassasiyetini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada sürdürmeyekararlıyız. Yaptığımız programlar ve yayın akışımız içerisinde buhassasiyetimizi görebilmek hiçte zor değildir. Bu anlamda 19 Mayısruhunun bir meşalesi olarak aydınlığa katkımızı sonsuza deksürdürmeye kararlıyız.

Güçlü kadro, çağdaş yayıncılık anlayışı, modern teknik yapılanmave ilkeli - seviyeli - objektif yayıncılığın; sorumluluğumuzungerektiği şekilde yankı bulunduğu her geçen gün artarak çoğalanizlenme oranının sonuçlarından çıkarmak mümkündür.

App Information Aks TV

 • App Name
  Aks TV
 • Package Name
  com.aslanmobile.akstv
 • Updated
  December 5, 2013
 • File Size
  333k
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  Vitamio
 • Developer
  aslanmobile
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  Media & Video
 • Developer
 • Google Play Link

Aks TV Version History

Select Aks TV Version :
 • Vitamio (1) - Latest Version
 • Aks TV Vitamio APK File

  Publish Date: 2016 /1/18
  Requires Android: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  File Size: 332.9 kB
  Tested on: Android 4.0 (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Sha1: 77082c701c41644566dfb447ca4115057ef182ee
  APK Signature: 80ba862725ee7f01da58d17152c42030ad34a9a2

aslanmobile Show More...

Aks TV Vitamio APK
aslanmobile
AKS TV, TÜRKSAT 1C Uydusu aracılığı ile 4 kıtada, yaklaşık 100ülkede izlenebilmektedir. Bir başka deyişle, Dünya nüfusunun üçteikisi, AKS TV kapsama alanında bulunmaktadır.AKS TV, Türkiye’nin ilk ve Tek Bölgesel Haber Kanalı olmaözelliğinin yanı sıra, RTÜK’ten yayın lisansı ve yayın izni alan veyayınına başlayan, Samsun’un da ilk ve tek uydu kanalı olmaözelliğini taşıyor.TÜRKSAT 1C Uydusu, 12130 V(dikey) 27500 S/R 5/6 FEC frekansındanyayın yapan AKS TV, bünyesinde barındırdığı en son teknoloji ürünüyayın ekipmanları ve her biri amatör ruhla çalışan profesyonelkadrosu ile haber odaklı yayıncılık yapmaktadır. Gün boyu canlısunulan haber bültenleri, Konusunda uzman konukları, telefonbağlantıları ile zenginleştirilen konuları, aktüel programları ilesadece Samsun’un ve Karadeniz’in değil, ulusal gündemi de sürekliolarak izleyicisine aktarmaktadır.AKS TV ayrıca, Türkiye’de kendi sınıfının en donanımlı CANLIYAYIN ARACI’nı da bünyesinde bulundurmaktadır. Orta ve BatıKaradeniz Bölgesi’nde ilk ve tek olan Canlı Yayın Aracı, 10.000/1kontrast oranı ile çalışmakta, bu da görüntü kalitesini HD (yüksekçözünürlük) seviyesine çıkarmaktadır. Bu özelliği ile bölgedekaliteli yayın aktarım hizmeti konusunda da bir ilke imza atan AKSTV, bölgede meydana gelen her türlü olayı ve etkinliği, eş zamanlıolarak Dünya’ya duyurduğu gibi ulusallar da dahil, talep eden tümyayın kuruluşları ile kamu ve özel kuruluşlara da kiralama yöntemiile hizmet vermektedir.Atatürk' ün '' 19 Mayıs, işte benim doğum tarihim'' dediği vemilli mücadeleyi başlattığı bir kentte yayın yapmanın anlamını vehassasiyetini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada sürdürmeyekararlıyız. Yaptığımız programlar ve yayın akışımız içerisinde buhassasiyetimizi görebilmek hiçte zor değildir. Bu anlamda 19 Mayısruhunun bir meşalesi olarak aydınlığa katkımızı sonsuza deksürdürmeye kararlıyız.Güçlü kadro, çağdaş yayıncılık anlayışı, modern teknik yapılanmave ilkeli - seviyeli - objektif yayıncılığın; sorumluluğumuzungerektiği şekilde yankı bulunduğu her geçen gün artarak çoğalanizlenme oranının sonuçlarından çıkarmak mümkündür.AKS TV,Turksat 1C satellite through 4 continents, can be traced inapproximately 100 countries. In other words, two-thirds of theworld population, are located in AKS TV coverage.AKS TV, Turkey's first and single feature of being a regionalnews channel, as well as from RTÜK broadcasting license and beganbroadcasting licenses and broadcasting fields, Samsun, also has thedistinction of being the first and only satellite channel is.Turksat 1C satellite, 12130 V (vertical) 27500 S / R 5/6 FECfrequency broadcasting from AKS TV, incorporating the latesttechnology product releases equipment and each amateur spiritworking with professional staff news-oriented publishing operate.Presented live news bulletins throughout the day, our expertguests, enriched with telephone connection issues, current programsand not only in Samsun and the Black Sea, the national agenda iscontinuously transferred to the audience.AKS TV also top of its class in Turkey also incorporates vehicleis equipped LIVE. Central and Western Black Sea Region, which isthe first and only Live Broadcast Tool, 10,000 / 1 contrast ratioworks with, that the HD image quality (high resolution) is toremove level. With this feature, in the area of ​​high qualitybroadcast transmission services in a pioneering AKS TV, regionoccurred in any event and activity simultaneously announced to theworld as a national, including requesting all broadcastingorganizations and public and private organizations renting methodserves.Ataturk,'' May 19, here'' said my date of birth and nationalstruggle began to broadcast in a city where the meaning andaccuracy in so far as it was then determined to continue. We dothis in our programs and our sensitivity to see the broadcaststream is not difficult at all. In this sense, the spirit of May 19as a torch to light forever committed to continue ourcontribution.Strong staff, understanding of contemporary publishing, moderntechniques and principles of structure - level - the objective ofpublishing, which echoes our responsibility as needed proliferatingday by day audience share of the results is possible toextract.
Radyo Full AAC-BackPlay APK
aslanmobile
MİSYONUMUZMilli ve manevi değerlere sahip, etkin programlarıylatoplumumuzun kültürel birikimine katkı sağlayan, toplumsaltepkilere duyarlı bir şekilde yaklaşarak kamuoyunun sesiniyansıtan, haber bültenleriyle, olayları objektif olarak aktaran amadaima doğrunun ve haklının tarafında yer alan, bölge ekonomisininkalkınmasını sağlayacak proje üretiminin gerçekleşmesine katkıdabulunan, evrensel hukuk kuralları ve evrensel basın meslek ilkeleriçerçevesinde öncü ve örnek bir yayın sergilemektir.VİZYONUMUZRadyo yayıncılığı alanında teknik altyapısı, mali yapılanması,yayın kalitesi ve program çeşitliliğiyle bölgemizin en çok dinlenenve en seviyeli yayın kuruluşu olmaktır.YAYIN İLKELERİ• Milli ve manevi değerlere aykırı yayın yapılamaz.• Evrensel basın meslek ilkelerine aykırı yayın yapılamaz.• Taraflı ve maksatlı haberlere yer verilemez.• Gücünü ve yetkilerini kötüye kullanma, hiç kimse hakkında hükümverme ve yargılama gibi eğilimi olamaz.OUR MISSIONNational and spiritual values, active program with our society'scultural heritage, which contribute to the social reactions in asensitive way by approaching the public's voice, reflecting thenewsletter with events objectively transfer but always true andright on the side of the region's economic development projects tothe realization of contributing to, Press the universal law anduniversal principles in the context of professional broadcastingpioneer and an example to demonstrate.VISIONRadio broadcasting in the field of technical infrastructure,financial structuring, broadcast quality and diversity of ourregion most listened to program, and the level is to be broadcastorganizations.EDITORIAL POLICY• broadcasts can be contrary to national and spiritualvalues.• Universal media professionals broadcasts can be contrary to theprinciples.• Side and purposeful news can not be included.• abuse of power and authority, and no one pass judgment on suchtrends can not judge.
Ravza FM AAC-BackPlay APK
aslanmobile
Gönül dünyanıza açılan pencereMilli ve manevi değerlere sahip, etkinprogramlarıylatoplumumuzun kültürel birikimine katkı sağlayan,toplumsaltepkilere duyarlı bir şekilde yaklaşarak kamuoyununsesiniyansıtan, haber bültenleriyle, olayları objektif olarakaktaran amadaima doğrunun ve haklının tarafında yer alan, bölgeekonomisininkalkınmasını sağlayacak proje üretiminingerçekleşmesine katkıdabulunan, evrensel hukuk kuralları veevrensel basın meslek ilkeleriçerçevesinde öncü ve örnek bir yayınsergilemektir.Radyo yayıncılığı alanında teknik altyapısı, maliyapılanması,yayın kalitesi ve program çeşitliliğiyle bölgemizin ençok dinlenenve en seviyeli yayın kuruluşu olmaktır.• Milli ve manevi değerlere aykırı yayın yapılamaz.• Evrensel basın meslek ilkelerine aykırı yayın yapılamaz.• Taraflı ve maksatlı haberlere yer verilemez.• Gücünü ve yetkilerini kötüye kullanma, hiç kimse hakkındahükümverme ve yargılama gibi eğilimi olamaz.Ünvan : Ravza Uydu Radyo Tv Yayıncılık A.ŞTel : 0212 416 80 08Fax : 0212 582 50 07Canlı Tel : 0212 582 92 00Email : [email protected]://www.ravzafm.com/Hearts pop-up windowtothe worldNational and spiritual values, active program with oursociety'scultural heritage, which contribute to the socialreactions in asensitive way by approaching the public's voice,reflecting thenewsletter with events objectively transfer butalways true andright on the side of the region's economicdevelopment projects tothe realization of contributing to, Pressthe universal law anduniversal principles in the context ofprofessional broadcastingpioneer and an example to demonstrate.Radio broadcasting in the field of technicalinfrastructure,financial structuring, broadcast quality anddiversity of ourregion most listened to program, and the level isto be broadcastorganizations.• broadcasts can be contrary to national andspiritualvalues.• Universal media professionals broadcasts can be contrary totheprinciples.• Side and purposeful news can not be included.• abuse of power and authority, and no one pass judgment onsuchtrends can not judge.Title: Ravza Satellite Radio Tv Broadcasting Inc.Tel: 0212 416 80 08Fax: 0212 582 50 07Live Tel: 0212 582 92 00Email: My [email protected]://www.ravzafm.com/
Radyo Derya 94.2 1.0 APK
aslanmobile
Radyo Derya 94.2 - Türk Halk MüziğiAnında İstek Hattı: +90 332 323 93 33http://www.radyoderya.net/Derya Radio 94.2 -TurkishFolk MusicInstant Request Line: +90332323 93 33http://www.radyoderya.net/
Radyo Beyaz 94.2 RadyoBeyaz APK
aslanmobile
Radyo Beyaz 94.2 - 24 Saat Hit MüzikAnında İstek Hattı: +90 312 318 0 942www.radyobeyaz.com.trRadio White 94.2 - 24Hours Hit MusicInstant Request Line: +90312318 0942www.radyobeyaz.com.tr
Koç Radyo AAC-BackPlay1 APK
aslanmobile
Goççuuuuum Yanaş !Ankara 91.6Koçların RadyosuAlemin En kaynak radyosuwww.kocradyo.comI berthingGoççuuuu!Ankara 91.6Coach of the RadioThe source of the realm of radioMy www.kocradyo.co
Radyo Ses 92.7 RadyoSes2 APK
aslanmobile
En Popüler Slow ŞarkılarRadyo Ses'de ...Duyguların Ses'i Radyo SesAnında İstek Hattı: +90 312 318 09 40http://www.radyoses.com.tr/Most PopularSlowSongsRadio Sound ...Sound, Radio Voice of EmotionsInstant Request Line: +90312318 09 40http://www.radyoses.com.tr/
Genç Radyo 104.3 1.0 APK
aslanmobile
Genç Radyo 104.3 - Türk Sanat MüziğiAnında İstek Hattı: +90 332 323 93 33http://www.gencfm.com/Youth Radio 104.3-Turkish Art MusicInstant Request Line: +90332323 93 33http://www.gencfm.com/

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+http://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttp://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.5 APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :http://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress – Website & Blog Builder 5.3 APK
Manage or create your WordPress blog or website right from yourAndroid device: create and edit posts and pages, upload yourfavorite photos and videos, view stats and reply to comments.WithWordPress for Android, you have the power to publish in the palm ofyour hand. Draft a spontaneous haiku from the couch. Snap and posta photo on your lunch break. Respond to your latest comments, orcheck your stats to see what new countries today's readers arecoming from.WordPress for Android is an Open Source project, whichmeans you too can contribute to its development. Learn more athttp://apps.wordpress.com/contribute/.WordPress for Androidsupports WordPress.com and self-hosted WordPress.org sites runningWordPress 4.0 or higher.Need help with the app? Visit the forums athttp://android.forums.wordpress.org/forum/troubleshooting or tweetus @WPAndroid.
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :http://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
com.borninteractive.panda 3.13 APK
من خلال تطبيق بنده كن بالقرب من احتياجاتك .. تعرف على فروعنا،منتجاتنا، عروضنا وكل جديد أينما كنت وفي كل الأوقات. العروضالأسبوعية:عروض بنده وهايبربنده الأسبوعية في متناول يديك اينماكنت...تصفح مجموعة كبيرة من منتجات بنده على جهازك الذكي مباشرةً...كما يمكنك الاطلاع على أسعارها ومعلومات اضافية عنها.. هذا بالاضافةلمحرك البحث الذي يوفر لك امكانية معرفة أسعار المنتجات ومعلوماتاضافية عنها بلمسة واحده... قائمة المنتجات:سهولة التعرف على تفاصيلفئات المنتجاتانشاء قائمة مشتريات خاصة بكإضافة منتجات من فئات متنوعةلقائمة المشتريات ومشاركتها مع أشخاص و حسابات متعددة لمواقع التواصلالإجتماعي إضافة معلومات إضافية لمنتجات قائمة المشترياتتصفح المنتجاتبناءا على السعرتوفر خاصية تخصيص البحث عن منتج معين قائمةأصنافي:الآن باستطاعتكم انشاء قائمة أصنافك المفضلة في أي وقت لتجعلتسوقك داخل أسواقنا عملية سهلة وممتعة، كما يمكنك مشاركتها مع اي شخصآخر باستخدام مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي (واتساب، انستاجرام،الخ) محدد مواقع متاجر بنده وهايبربنده وبندتيتريد معرفة فرع بنده،هايبربنده أو بندتي الأقرب اليك؟ استخدم محدد مواقع أسواقنا، وبلمسةواحده، سيتم تحديد الفرع الأقرب عليك مع امكانية استعمال خرائط الجوالللوصول الى الفرع
Smule - The #1 Singing App 5.8.3 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audio effects and videofilters while singing your favorite karaoke songs. Solo privately,karaoke with friends, connect with singers around the world, orduet with stars like Nick Jonas and Ed Sheeran. Choose frommillions of songs, create music videos and share them with our 50M+musically minded, supportive community. It’s just like karaoke,only better. Sing free today and become a karaoke star! Featured onEntertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music andlyrics. Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studiopolish with our amazing audio effects will make you sound like astar• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback onyour singing• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share your karaoke on our global platform toget discovered. Love, comment and share other videos• Upload yoursong to the Sing! Songbook for other singers to perform• Connectwith Facebook to find and karaoke with friends on Sing! By Smule.Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, JamesArthur, Jessie J, Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, XAmbassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth, Silento and manymore stars• Beat your personal score and become a karaoke star Withnew songs added daily, you can find your favorite songs and karaokehits all in one place. Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore karaoke songs! Popular on Sing!: POP HITS & KARAOKEBALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* TreatYou Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur*Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham*Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do -Ellie Goulding* All of Me - John Legend NEW CLASSICS & KARAOKEESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive -Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - PharrellWilliams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody -QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty andthe Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid(Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups(When I’m Gone) - Anna Kendrick Don’t see your must-sing karaokejam? Upload to the Sing! by SmuleSongbook:http://www.smule.com/support/upload#songbook CONNECTINGTHE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more thanjust listening— it's about creating, sharing, discovering,participating, and connecting with people. Always dreamed ofbecoming a star? Lots of talents get discovered through our Sing!platform. Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, showoff your talent, and get fans! LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONomatter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Sing! by Smule’s voice enhancement technology. Like beingin a recording studio, use special voice effects and video filtersto change the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated. FOLLOW US and keep up with new majorartists and featured singers onSing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHavequestions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has beenSuperpowered