0.14.17 / January 21, 2016
(4.1/5) (1892)

Description

Chiến Thần Huyền Thoại (chien than huyenthoai) – Cuộc Chiến Các Vị Thần.
Chiến Thần Huyền Thoại (chien than huyen thoai) thuộc thể loại nhậpvai chiến thuật time base 3D đang là trào lưu của châu á. Ngườichơi được sống trong một thế giới thần thoại, nơi mà sau trận chiếncuối cùng giữa hai phe thiện (Odin) – Ác (Loki) dẫn đầu, lục địa vỡra thành 4 mảnh, chư thần đều bị mất sức mạnh. Trăm năm trôi qua,bỗng xuất hiện một tổ chức với mục đích hủy diệt thế giới. Chư thầndần quay trở lại thế giới, ai sẽ chiến thắng, ai là ác? ai làthiện?

HỆ THỐNG THẦN TRẢI KHẮP THẾ GIỚI
Tham dự Chiến Thần Huyền Thoại người chơi sẽ gặp lại và dễ dàngchiêu mộ những vị Thần nổi tiếng của châu âu Thor, Loki, Anibus,Van Helsing, Pandora, Hades, Zeus… Và sắp tới là các vị Thần củaViệt Nam như: Thánh Gióng, Sơn Tinh, Thủy Tinh….

ĐỒ HỌA 3D SIÊU ĐẸP.
Chiến Thần Huyền Thoại được xây dựng dựa trên nền tảng Unity3D.Trong game những hình ảnh, kỹ năng, nhân vật được thể hiện bằng 3Dđặc sắc nhất. Và tất nhiên có thể trải nghiệm mượt mà hầu hết trêncác dòng máy.

TÍNH CHIẾN THUẬT ĐẶC SẮC
Chiến Thần Huyền Thoại có tính chiến thuật vô cùng đa dạng và trítuệ cực cao. Cách sắp xếp thần và đội hình ra trận có 3 vị trí:Hàng trước, hàng giữa, hàng sau. Mỗi Thần có một kỹ năng cũng nhưsức mạnh khách nhau nên sẽ có hàng chục ngàn đội hình và tất nhiênmỗi Thần sẽ phụ thuộc vào vị trí của mình.

CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT
Chiêu mộ và thăng cấp kỹ năng cho Thần.
Hệ thống cốt truyện, nhiệm vụ đa dạng.
Đấu Trường leo rank khẳng định sức mạnh quốc gia.
Khám phá di tích, kho báu chúng thần tại Trùng Động khônggian.
Hệ thống PK Quốc Gia – Liên Minh Chiến Thần.
Chinh phục Hắc Ám Tháp nhận thưởng lớn.
Hệ thống chiến đấu đặc sắc.

DÒNG MÁY HỖ TRỢ:
Các thiết bị Android phiên bản 2.3 trở lên.

TÌM HIỂU THÔNG TIN TẠI:
Trang chủ: http://chienthan.choi.vn/
Fanpage: http://www.facebook.com/chienthan.choi.vn

Key: Game chiến thuật, chiến thần huyền thoại, chien than huyenthoai, chien than, chiến thần, cuộc chiến các vị thần, cuoc chiencac vi than

Legend Than War (chienlegendary) - The War of Gods.
Legend Than War (chien legendary) of tactical RPGs time 3D base isAsia's movement. Players live in a mythological world, where afterthe final battle between the two factions friendly (Odin) - Evil(Loki) led, continent broke up into four pieces, the gods arelosing strength. Hundred years later, suddenly appeared anorganization with the purpose to destroy the world. Gods graduallyreturn to the world, who will win, who is evil? Who is good?

SYSTEM THAN spread worldwide
Attend Shen Chien Legendary players will meet again and easilyrecruit the famous deity of Europe Thor, Loki, ANIBUS, Van Helsing,Pandora, Hades, Zeus ... And upcoming is the deity of Vietnam as :Thanh Giong, Son Tinh, Thuy Tinh ....

EXTREMELY BEAUTIFUL 3D GRAPHICS.
Legendary War Divine is built based on Unity3D. In the game thepictures, skills, character is expressed by most unusual 3D. And ofcourse can experience smoother on most models.

PROPERTIES AND FEATURES TACTICS
Legendary War Divine tactical extremely diverse and extremeintelligence. Arrangement and the squad as a substitute god has 3positions: front row, middle row, back row. Each Spirit has a skilland strength together so visitors will have tens of thousands ofthe squad and of course each Spirit will depend on yourlocation.

THE FEATURES
Recruiting and promotion skills for Shen.
System storyline, diverse tasks.
Arena confirmed rank climbing national strength.
Explore the ruins, treasure them in the Middle East spacegod.
PK National System - the League of Legends.
Conquering the Dark Tower receive large bonuses.
Unique battle system.

MACHINE SUPPORT LINE:
Android devices with version 2.3 or higher.

GET INFORMATION AT:
Home: http://chienthan.choi.vn/
Fanpage: http://www.facebook.com/chienthan.choi.vn

Key: Game tactical war god myth, legendary chien, chien coal,war gods, war gods, war gods

App Information Chiến Thần Huyền Thoại

 • App Name
  Chiến Thần Huyền Thoại
 • Package Name
  com.vgg.chienthan
 • Updated
  January 21, 2016
 • File Size
  98M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  0.14.17
 • Developer
  VGG Entertainment JSC
 • Installs
  100,000 - 500,000
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
  Visit website Email [email protected]
  4 Fl, CFM Building, 23 Lang Ha Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi, Vietnam
 • Google Play Link

Chiến Thần Huyền Thoại Version History

Select Chiến Thần Huyền Thoại Version :
 • 0.14.17 (45) - Latest Version
 • Chiến Thần Huyền Thoại 0.14.17 APK File

  Publish Date: 2016 /1/22
  Requires Android: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  File Size: 34.5 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: be27ebcbf5ec8f5131b0a813d6e0d82d642895fb
  APK Signature: b55c10ebbcce4b1c8c9885de7e957bfde10a2752
 • Chiến Thần Huyền Thoại OBB Main File

  File Size: 63.8 MB
  Data: main
  Fetch Date: 2016/1/22
  File Sha1: 4cca6078e5c5e5f1d34c62e42ecfdeafaf62915d

How to Install the OBB File (APK Expansion File)

 1. Firstly, Download APK file of the app Chiến Thần Huyền Thoại 0.14.17 for Android.
 2. Copy the APK file to your Android device's SD card and Install it. (Don't open it after installation)
 3. Download Obb files and copy the *.obb file named '' into the required location:
  /SDCARD/Android/obb/com.vgg.chienthan/
 4. The full/absolute path of the obb file should look like as the following (Case-sensitive):

  If there is no such location, you need to create the path or folder manually on your SD card.

VGG Entertainment JSC Show More...

Chiến Thần Huyền Thoại 0.14.17 APK
Chiến Thần Huyền Thoại (chien than huyenthoai) – Cuộc Chiến Các Vị Thần.Chiến Thần Huyền Thoại (chien than huyen thoai) thuộc thể loại nhậpvai chiến thuật time base 3D đang là trào lưu của châu á. Ngườichơi được sống trong một thế giới thần thoại, nơi mà sau trận chiếncuối cùng giữa hai phe thiện (Odin) – Ác (Loki) dẫn đầu, lục địa vỡra thành 4 mảnh, chư thần đều bị mất sức mạnh. Trăm năm trôi qua,bỗng xuất hiện một tổ chức với mục đích hủy diệt thế giới. Chư thầndần quay trở lại thế giới, ai sẽ chiến thắng, ai là ác? ai làthiện?HỆ THỐNG THẦN TRẢI KHẮP THẾ GIỚITham dự Chiến Thần Huyền Thoại người chơi sẽ gặp lại và dễ dàngchiêu mộ những vị Thần nổi tiếng của châu âu Thor, Loki, Anibus,Van Helsing, Pandora, Hades, Zeus… Và sắp tới là các vị Thần củaViệt Nam như: Thánh Gióng, Sơn Tinh, Thủy Tinh….ĐỒ HỌA 3D SIÊU ĐẸP.Chiến Thần Huyền Thoại được xây dựng dựa trên nền tảng Unity3D.Trong game những hình ảnh, kỹ năng, nhân vật được thể hiện bằng 3Dđặc sắc nhất. Và tất nhiên có thể trải nghiệm mượt mà hầu hết trêncác dòng máy.TÍNH CHIẾN THUẬT ĐẶC SẮCChiến Thần Huyền Thoại có tính chiến thuật vô cùng đa dạng và trítuệ cực cao. Cách sắp xếp thần và đội hình ra trận có 3 vị trí:Hàng trước, hàng giữa, hàng sau. Mỗi Thần có một kỹ năng cũng nhưsức mạnh khách nhau nên sẽ có hàng chục ngàn đội hình và tất nhiênmỗi Thần sẽ phụ thuộc vào vị trí của mình.CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬTChiêu mộ và thăng cấp kỹ năng cho Thần.Hệ thống cốt truyện, nhiệm vụ đa dạng.Đấu Trường leo rank khẳng định sức mạnh quốc gia.Khám phá di tích, kho báu chúng thần tại Trùng Động khônggian.Hệ thống PK Quốc Gia – Liên Minh Chiến Thần.Chinh phục Hắc Ám Tháp nhận thưởng lớn.Hệ thống chiến đấu đặc sắc.DÒNG MÁY HỖ TRỢ:Các thiết bị Android phiên bản 2.3 trở lên.TÌM HIỂU THÔNG TIN TẠI:Trang chủ: http://chienthan.choi.vn/Fanpage: http://www.facebook.com/chienthan.choi.vnKey: Game chiến thuật, chiến thần huyền thoại, chien than huyenthoai, chien than, chiến thần, cuộc chiến các vị thần, cuoc chiencac vi thanLegend Than War (chienlegendary) - The War of Gods.Legend Than War (chien legendary) of tactical RPGs time 3D base isAsia's movement. Players live in a mythological world, where afterthe final battle between the two factions friendly (Odin) - Evil(Loki) led, continent broke up into four pieces, the gods arelosing strength. Hundred years later, suddenly appeared anorganization with the purpose to destroy the world. Gods graduallyreturn to the world, who will win, who is evil? Who is good?SYSTEM THAN spread worldwideAttend Shen Chien Legendary players will meet again and easilyrecruit the famous deity of Europe Thor, Loki, ANIBUS, Van Helsing,Pandora, Hades, Zeus ... And upcoming is the deity of Vietnam as :Thanh Giong, Son Tinh, Thuy Tinh ....EXTREMELY BEAUTIFUL 3D GRAPHICS.Legendary War Divine is built based on Unity3D. In the game thepictures, skills, character is expressed by most unusual 3D. And ofcourse can experience smoother on most models.PROPERTIES AND FEATURES TACTICSLegendary War Divine tactical extremely diverse and extremeintelligence. Arrangement and the squad as a substitute god has 3positions: front row, middle row, back row. Each Spirit has a skilland strength together so visitors will have tens of thousands ofthe squad and of course each Spirit will depend on yourlocation.THE FEATURESRecruiting and promotion skills for Shen.System storyline, diverse tasks.Arena confirmed rank climbing national strength.Explore the ruins, treasure them in the Middle East spacegod.PK National System - the League of Legends.Conquering the Dark Tower receive large bonuses.Unique battle system.MACHINE SUPPORT LINE:Android devices with version 2.3 or higher.GET INFORMATION AT:Home: http://chienthan.choi.vn/Fanpage: http://www.facebook.com/chienthan.choi.vnKey: Game tactical war god myth, legendary chien, chien coal,war gods, war gods, war gods
Vô Song Tam Quốc 1.0.6 APK
VÔ SONG TAM QUỐC - Tam Quốc Truyền KỳMobileLà game chiến thuật trên mobile lấy bối cảnh Tam Quốc. Người chơiđóng vai trò lãnh đạo một sứ quân, chiêu binh mãi mã, thu nhận võtướng , sắp xếp đội hình chiến thuật, công thành xưng đế, thốngnhất thiên hạ.--------------------------------✔CHIẾN TRƯỜNG TAM QUỐC MỞ RỘNGNgoài bối cảnh Tam Quốc, người chơi còn có thể xuyên việt thờikhông đối chiến với các vị mãnh tướng như Lưu Bang, anh hùng LươngSơn Bạc...✔HỆ THỐNG VÕ TƯỚNG, BINH CHỦNG, TRANG BỊ ĐỒ SỘ- Hơn 150 danh tướng.- Gần 100 loại binh chủng.- Gần 100 chiến trường lớn nhỏ.- Hàng trăm chiến mã, bảo vật, trang bị.✔CHIẾN TRƯỜNG KHỐC LIỆT- Hệ thống tranh đoạt vương quyền – phong hầu,tước- Tranh đoạt kim thành- Tranh đoạt kim khoáng , nông điền.- Công thành chiếm đất mở rộng lãnh thổ- Hê thống liên minh Quốc gia✔HỆ THỐNG ỦY THÁC- Hệ thống “Tiểu thư ký” nhắc nhở và có khả năng hỗ trợ tự độngchinh chiến, tầm bảo thực hiện 1 số tính năng hỗ trợ khi người chơikhông thể online.TAM INTERNATIONAL RADIOSONG - Three Kingdoms Express MobileBeing on mobile strategy game set in the Three Kingdoms. The playeracts as a warlord leader, infantry tactics forever code, receivermartial, arrange tactical squad, proclaimed Emperor of the unifiedgalaxy.--------------------------------TAM INTERNATIONAL MARKET EXPANSION ✔CHIENApart from the context of the Three Kingdoms, players can not crossthe Vietnam war period with strong general position as Liu Bang,Heroes Mount Liang ...GOVERNOR ✔HE mindless army, EQUIPMENT voluminous- More than 150 generals.- Nearly 100 types of arms.- Nearly 100 large and small battlefield.- Hundreds of horses, treasures, equipping.✔CHIEN fierce EVENT- System royalty dispute - most styles, Duke- Pictures won needle into- Pictures won metallic mineral, agricultural plantations.- The expansion of land occupied territory- National league system✔HE SYSTEM TRUST- The system of "State Secretary" prompt and able to supportautomatic war, told perform first level of support features whenthe player can not get online.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+http://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttp://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.5 APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :http://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress – Website & Blog Builder 5.3 APK
Manage or create your WordPress blog or website right from yourAndroid device: create and edit posts and pages, upload yourfavorite photos and videos, view stats and reply to comments.WithWordPress for Android, you have the power to publish in the palm ofyour hand. Draft a spontaneous haiku from the couch. Snap and posta photo on your lunch break. Respond to your latest comments, orcheck your stats to see what new countries today's readers arecoming from.WordPress for Android is an Open Source project, whichmeans you too can contribute to its development. Learn more athttp://apps.wordpress.com/contribute/.WordPress for Androidsupports WordPress.com and self-hosted WordPress.org sites runningWordPress 4.0 or higher.Need help with the app? Visit the forums athttp://android.forums.wordpress.org/forum/troubleshooting or tweetus @WPAndroid.
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :http://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
com.borninteractive.panda 3.13 APK
من خلال تطبيق بنده كن بالقرب من احتياجاتك .. تعرف على فروعنا،منتجاتنا، عروضنا وكل جديد أينما كنت وفي كل الأوقات. العروضالأسبوعية:عروض بنده وهايبربنده الأسبوعية في متناول يديك اينماكنت...تصفح مجموعة كبيرة من منتجات بنده على جهازك الذكي مباشرةً...كما يمكنك الاطلاع على أسعارها ومعلومات اضافية عنها.. هذا بالاضافةلمحرك البحث الذي يوفر لك امكانية معرفة أسعار المنتجات ومعلوماتاضافية عنها بلمسة واحده... قائمة المنتجات:سهولة التعرف على تفاصيلفئات المنتجاتانشاء قائمة مشتريات خاصة بكإضافة منتجات من فئات متنوعةلقائمة المشتريات ومشاركتها مع أشخاص و حسابات متعددة لمواقع التواصلالإجتماعي إضافة معلومات إضافية لمنتجات قائمة المشترياتتصفح المنتجاتبناءا على السعرتوفر خاصية تخصيص البحث عن منتج معين قائمةأصنافي:الآن باستطاعتكم انشاء قائمة أصنافك المفضلة في أي وقت لتجعلتسوقك داخل أسواقنا عملية سهلة وممتعة، كما يمكنك مشاركتها مع اي شخصآخر باستخدام مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي (واتساب، انستاجرام،الخ) محدد مواقع متاجر بنده وهايبربنده وبندتيتريد معرفة فرع بنده،هايبربنده أو بندتي الأقرب اليك؟ استخدم محدد مواقع أسواقنا، وبلمسةواحده، سيتم تحديد الفرع الأقرب عليك مع امكانية استعمال خرائط الجوالللوصول الى الفرع
Smule - The #1 Singing App 5.8.3 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audio effects and videofilters while singing your favorite karaoke songs. Solo privately,karaoke with friends, connect with singers around the world, orduet with stars like Nick Jonas and Ed Sheeran. Choose frommillions of songs, create music videos and share them with our 50M+musically minded, supportive community. It’s just like karaoke,only better. Sing free today and become a karaoke star! Featured onEntertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music andlyrics. Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studiopolish with our amazing audio effects will make you sound like astar• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback onyour singing• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share your karaoke on our global platform toget discovered. Love, comment and share other videos• Upload yoursong to the Sing! Songbook for other singers to perform• Connectwith Facebook to find and karaoke with friends on Sing! By Smule.Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, JamesArthur, Jessie J, Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, XAmbassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth, Silento and manymore stars• Beat your personal score and become a karaoke star Withnew songs added daily, you can find your favorite songs and karaokehits all in one place. Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore karaoke songs! Popular on Sing!: POP HITS & KARAOKEBALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* TreatYou Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur*Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham*Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do -Ellie Goulding* All of Me - John Legend NEW CLASSICS & KARAOKEESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive -Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - PharrellWilliams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody -QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty andthe Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid(Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups(When I’m Gone) - Anna Kendrick Don’t see your must-sing karaokejam? Upload to the Sing! by SmuleSongbook:http://www.smule.com/support/upload#songbook CONNECTINGTHE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more thanjust listening— it's about creating, sharing, discovering,participating, and connecting with people. Always dreamed ofbecoming a star? Lots of talents get discovered through our Sing!platform. Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, showoff your talent, and get fans! LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONomatter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Sing! by Smule’s voice enhancement technology. Like beingin a recording studio, use special voice effects and video filtersto change the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated. FOLLOW US and keep up with new majorartists and featured singers onSing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHavequestions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has beenSuperpowered