1.4.8 / March 1, 2018
(4.2/5) (85624)

Description

Bạn là fan của Ninja, nhân vật anh hùng nửa chánh nửa tà, hành tungbí ẩn nhưng lại có các khả năng phi thường. Vâng! Chúng ta đã quáquen thuộc với thế giới của Ninja, với các vũ khí độc mà lạ, vớicác thuật biến thân, các kỹ năng thần bí và với tinh thần bấtkhuất. Xin giới thiệu Thiếu Niên Anh Hùng – Ninja School trò chơinhập vai cổ trang sẽ giúp bạn trải nghiệm thế giới Ninja một cáchsinh động nhất. Bạn trong vai một cô / cậu bé, bạn sẽ tự quyết địnhcon đường Ninja của mình bằng cách tham gia một trong ba ngôitrường cổ xưa để tu luyện. Tại đây, bạn sẽ được tham gia các khóahuấn luyện từ các thầy cô, các nhiệm vụ cá nhân hay thực hiện cùngbạn bè. Mỗi một nhân vật sẽ có một cá tính riêng, cách luyện tập vàhành vi trong game của bạn sẽ khiến bạn trở nên độc nhất.Nào, hãytham gia ngay và hóa thân thành Ninja trên con đường làm nên huyềnthoại!You are a fan of the Ninja, the hero half right half wrong,but the mystery launch with extraordinary abilities.Yes! We're alltoo familiar with the world of the Ninja, with unique weapons thatstrange, with the technical transformations, mystical and skillswith indomitable spirit.Introducing Youth Heroes - Ninja Schoolroleplaying game costume will help you to experience the world'smost vividly Ninja. You, as a girl / boy you will decide his Ninjapath by joining one of the three ancient schools to practice.Here,you will be participating in the training of teachers, theindividual tasks or perform with friends. Each character will havea unique personality, behavior and way of practicing your game willmake you unique.Come on, join now and Ninja incarnation of thelegendary road made!

App Information Ninja School

 • App Name
  Ninja School
 • Package Name
  com.team.njonline
 • Updated
  March 1, 2018
 • File Size
  46M
 • Requires Android
  Android 1.5 and up
 • Version
  1.4.8
 • Developer
  TeaMobi
 • Installs
  1,000,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Arcade
 • Developer
  20/3 Quang Trung Street, Đà Lạt city, Vietnam
 • Google Play Link

Ninja School Version History

Select Ninja School Version :
 • 1.4.8 (62) - Latest Version
 • 1.4.3 (56)
 • 1.4.1 (55)
 • 1.3.7 (52)
 • 1.3.6 (51)
 • 1.3.3 (50)
 • 1.3.2 (48)
 • 1.3.1 (47)
 • 1.3.0 (45)
 • 1.2.9 (44)
 • 1.2.8 (43)
 • 1.2.6 (42)
 • 1.2.5 (41)
 • 1.2.4 (40)
 • 1.2.3 (39)
 • 1.2.2 (38)
 • Ninja School 1.4.8 APK File

  Publish Date: 2018 /3/5
  Requires Android: Android 1.5+ (Cupcake, API: 3)
  File Size: 46.0 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: a86fa17bf9306b9f7f8a6adc68300b5f777ade71
  APK Signature: c38ce7d33fa8bc789818316c83b8560773e30ec1
 • Ninja School 1.4.3 APK File

  Publish Date: 2017 /1/24
  Requires Android: Android 1.5+ (Cupcake, API: 3)
  File Size: 41.6 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: df51a0c02db0808ed0b5803a5ce226d3409dbdd8
  APK Signature: c38ce7d33fa8bc789818316c83b8560773e30ec1
 • Ninja School 1.4.1 APK File

  Publish Date: 2017 /1/6
  Requires Android: Android 2.2+ (Froyo, API: 8)
  File Size: 49.6 MB
  Tested on: Android 4.1 (Jelly Bean, API: 16)
  File Sha1: 228e02f9e82e4ff79e8b58014da29badd131e956
  APK Signature: c38ce7d33fa8bc789818316c83b8560773e30ec1
 • Ninja School 1.3.7 APK File

  Publish Date: 2016 /7/19
  Requires Android: Android 1.5+ (Cupcake, API: 3)
  File Size: 49.0 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: 4c61b123d62ef2d117099e1c20eb983294727a98
  APK Signature: c38ce7d33fa8bc789818316c83b8560773e30ec1
 • Ninja School 1.3.6 APK File

  Publish Date: 2016 /7/1
  Requires Android: Android 1.5+ (Cupcake, API: 3)
  File Size: 49.0 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: 9e94ebacd85f71978dce33d415b13e1d2f51e6ff
  APK Signature: c38ce7d33fa8bc789818316c83b8560773e30ec1
 • Ninja School 1.3.3 APK File

  Publish Date: 2016 /6/25
  Requires Android: Android 1.5+ (Cupcake, API: 3)
  File Size: 49.0 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: 24e2299f2a4cfe1772cc671999b4f2d6ac995c53
  APK Signature: c38ce7d33fa8bc789818316c83b8560773e30ec1
 • Ninja School 1.3.2 APK File

  Publish Date: 2016 /6/9
  Requires Android: Android 1.5+ (Cupcake, API: 3)
  File Size: 49.0 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: 97e40086b2f89eed84ab49bddbcffb3d74aba9a8
  APK Signature: c38ce7d33fa8bc789818316c83b8560773e30ec1
 • Ninja School 1.3.1 APK File

  Publish Date: 2016 /5/22
  Requires Android: Android 1.5+ (Cupcake, API: 3)
  File Size: 49.0 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: b1eee2181de96a8630d35ae188b15e195e2c0d71
  APK Signature: c38ce7d33fa8bc789818316c83b8560773e30ec1
 • Ninja School 1.3.0 APK File

  Publish Date: 2016 /5/7
  Requires Android: Android 1.5+ (Cupcake, API: 3)
  File Size: 49.0 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: 41a71b5c92860f8d1a0e62ec05bdb680ebff511f
  APK Signature: c38ce7d33fa8bc789818316c83b8560773e30ec1
 • Ninja School 1.2.9 APK File

  Publish Date: 2016 /5/5
  Requires Android: Android 1.5+ (Cupcake, API: 3)
  File Size: 49.0 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: b54ca9fe6f6fa73fc664006d9c9344c936964fef
  APK Signature: c38ce7d33fa8bc789818316c83b8560773e30ec1
 • Ninja School 1.2.8 APK File

  Publish Date: 2016 /4/25
  Requires Android: Android 1.5+ (Cupcake, API: 3)
  File Size: 49.0 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: 25dd6b216ce3fbbfb267319ce0bb9b3a3984c7fb
  APK Signature: c38ce7d33fa8bc789818316c83b8560773e30ec1
 • Ninja School 1.2.6 APK File

  Publish Date: 2016 /4/21
  Requires Android: Android 1.5+ (Cupcake, API: 3)
  File Size: 49.0 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: 0cd3d2d6bcfd889997270ebd493d058033eca8bf
  APK Signature: c38ce7d33fa8bc789818316c83b8560773e30ec1
 • Ninja School 1.2.5 APK File

  Publish Date: 2016 /4/11
  Requires Android: Android 1.5+ (Cupcake, API: 3)
  File Size: 49.0 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: dfadb9d4c6e1821a2b42b79a90a86c47d0ffbdef
  APK Signature: c38ce7d33fa8bc789818316c83b8560773e30ec1
 • Ninja School 1.2.4 APK File

  Publish Date: 2016 /4/1
  Requires Android: Android 1.5+ (Cupcake, API: 3)
  File Size: 49.0 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: 403d1cd92943dbb4ebe6061ca01bd9de1465911a
  APK Signature: c38ce7d33fa8bc789818316c83b8560773e30ec1
 • Ninja School 1.2.3 APK File

  Publish Date: 2016 /3/18
  Requires Android: Android 1.5+ (Cupcake, API: 3)
  File Size: 49.0 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: 9227e3b2e43448a984b5e31d7a1b59a8123adfde
  APK Signature: c38ce7d33fa8bc789818316c83b8560773e30ec1
 • Ninja School 1.2.2 APK File

  Publish Date: 2016 /1/27
  Requires Android: Android 1.5+ (Cupcake, API: 3)
  File Size: 49.0 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: 0c2463bc285b9e9a6f150312f2003d1b16da6c9f
  APK Signature: c38ce7d33fa8bc789818316c83b8560773e30ec1

TeaMobi Show More...

Avatar Musik 0.8.0 APK
TeaMobi
Dance... Passion... Friends... Fashion.... Avatar Musik is anenergy-filled, social community where friends can come together tojust have fun. Whether its dancing, fashion, or chatting withfriends, Avatar Musik provides a little bit of everything,including special events and contests to give you a unique playingexperience every time you visit.Avatar Musik is free to downloadand plays on the most popular smart phone devices, including iOS,Android, Windows and tablets. So Mr. DJ.... what are you waitingfor? ... let's hit the dance floor and enjoy everywhere with newfriends now!
Ninja School 1.4.8 APK
TeaMobi
Bạn là fan của Ninja, nhân vật anh hùng nửa chánh nửa tà, hành tungbí ẩn nhưng lại có các khả năng phi thường. Vâng! Chúng ta đã quáquen thuộc với thế giới của Ninja, với các vũ khí độc mà lạ, vớicác thuật biến thân, các kỹ năng thần bí và với tinh thần bấtkhuất. Xin giới thiệu Thiếu Niên Anh Hùng – Ninja School trò chơinhập vai cổ trang sẽ giúp bạn trải nghiệm thế giới Ninja một cáchsinh động nhất. Bạn trong vai một cô / cậu bé, bạn sẽ tự quyết địnhcon đường Ninja của mình bằng cách tham gia một trong ba ngôitrường cổ xưa để tu luyện. Tại đây, bạn sẽ được tham gia các khóahuấn luyện từ các thầy cô, các nhiệm vụ cá nhân hay thực hiện cùngbạn bè. Mỗi một nhân vật sẽ có một cá tính riêng, cách luyện tập vàhành vi trong game của bạn sẽ khiến bạn trở nên độc nhất.Nào, hãytham gia ngay và hóa thân thành Ninja trên con đường làm nên huyềnthoại!You are a fan of the Ninja, the hero half right half wrong,but the mystery launch with extraordinary abilities.Yes! We're alltoo familiar with the world of the Ninja, with unique weapons thatstrange, with the technical transformations, mystical and skillswith indomitable spirit.Introducing Youth Heroes - Ninja Schoolroleplaying game costume will help you to experience the world'smost vividly Ninja. You, as a girl / boy you will decide his Ninjapath by joining one of the three ancient schools to practice.Here,you will be participating in the training of teachers, theindividual tasks or perform with friends. Each character will havea unique personality, behavior and way of practicing your game willmake you unique.Come on, join now and Ninja incarnation of thelegendary road made!
AVATAR MUSIK INDONESIA - Social Dance Game 0.8.0 APK
TeaMobi
Whether its dancing, fashion or just chilling with friends, AVATARMUSIK INDO provides the perfect social community for friends tomeet up and have fun.AM INDO FEATURES gives players more than justdance:- Free to Play with Instant Access- Dancing : dance alone orwith up to 6 other friends- Social : link with up to 100 Friendsfor private IM Chat - Music : the hottest and most popular songs-World : interesting places to unlock and explore - Beach, Downtown,Park, Private Yacht- Fashion : show your style or just have funwith cosplay- Fun : dance rooms with a range of privacy settings -Fresh : new events, songs and features added monthly- Rewards :earn and win in-game credits via game play and daily log-in-Community : earn rewards via animal vet, farmer, police and herochallengesPLEASE NOTE:This game requires a stable internetconnection.We highly recommend a strong WIFI connection for theinitial download.KEEP UPDATED AND CSR HELP!Connect with us for thelatest Avatar Musik news, contests or customer servicehelp:FACEBOOKINDONESIAN : facebook.com/am.indonaga/ENGLISH :facebook.com/TeaMobiWorld/ Enjoy everywhere!
Mobi Army 3 3.7.1 APK
TeaMobi
Năm 2014 tình hình thế giới diễn biến phức tạp, thế chiến thứ 3 cóthể bùng nổ bất cứ lúc nào. Một lực lượng vũ trang tự xưng là ES đãxâm chiếm toàn Đông Á, Nam Phi và đang tiến hành áp dụng luật phápdiều hâu để kiểm soát 1 vùng lãnh thổ rộng lớn nơi đây, chúng khủngbố người dân, chiếm các mỏ dầu và tuyên bố sẽ thâu tóm toàn bộ cácthành phố lớn ở các châu lục để thành lập một liên minh các quốcgia đưới trướng.Các cường quốc trong khối vệ binh hòa bình Trái ĐấtGATO nhận thấy ES là mối đe dọa cho toàn nhân loại nên đã khôngkích chúng bằng máy bay và tên lửa Raptors, tuy nhiên chưa thể tiêudiệt được ES nếu không dùng tới bộ binh.Tháng 10/2014 ES lại sáthại các nhà báo, các tình nguyên viên nhân đạo khi họ tham gia cácchiến dịch tình nguyện tại các quốc gia mà ES có chiếm đóng và thamvọng thâu tóm GATO và các đồng minh quyết định cử các đội đặc nhiệmưu tú nhất hành tinh SEAN, SWAN, SAT, DANTA và một đội đặc nhiệm bíẩn đến các căn cứ tình nghi của ES và giải cứu người dân vô tội.Bạnsẽ gia nhập lực lượng đặc nhiệm nào để tham gia chiến dịch lịch sửnày ? hãy tham gia Mobi Army 3 và chọn đội mình yêu thích nhé.2014world situation complicated, World War 3 could explode at anytime.The armed forces are claiming to have conquered the entire ESEast Asia, South Africa and the ongoing application of the lawhawks to control one vast territory where they terrorized thepopulation, accounted for the oil and announced that it wouldacquire all of the major cities in the continent to establish anational coalition under Field.The powers of peace guard blocks theEarth GATO noticed ES is a threat to all humanity should have themby air strikes and missile Raptors, however, can not be destroyedif unused ES infantry .May 10/2014 ES to kill journalists andhumanitarian volunteers as they participate in the campaignvolunteers in countries that have occupied ES and ambitioustakeover GATO and its allies decided to send the most elite taskforce SEAN planet, SWAN, SAT, and a task force DANTA mystery to thebase of ES suspects and rescuing innocent people.You will join atask force to participate in this historic campaign? Please joinMobi Army 3 and select your favorite team offline.
AvatarHD 3.0.9 APK
TeaMobi
Bạn là một nông dân chăm chỉ?Bạn muốn sống tại một thành phố thậtyên bình và thơ mộng?Bạn muốn kết bạn với nhiều người?Bạn muốn cómột người bạn tri kỷ, cùng nhau chia sẻ những buồn vui?Bạn muốn thểhiện cá tính của bản thân?Tất cả những gì bạn muốn đều có thể trởthành hiện thực với AvatarVới phiên bản Avatar 3.0.3, bạn sẽ đượcsống trong một thành phố mới với những trải nghiệm mới mẻ hơn.Nhiều chức năng mới và được chạy độc lập so với phiên bản cũ2.6.1Các tính năng của phiên bản 3.0.3:- Nâng cấp giao diện game-Được đặt tên nhân vật khi vào game- Mở chức năng ăn trộm trong nôngtrại- Chỉnh sửa giao diện câu cá phù hợp hơn với smartphone- Thêmâm thanh vào tất cả các khu vực trong game- Thay đổi cơ cấu Rươngvà item:+ Rương chia thành nhiều tab riêng biệt+ Item ngày và vĩnhviễn được phân loại+ Mồi câu, vé số khi mua được nhập số lượng vàđược xếp chồng trong rương+ Item mắt, mặt được phép bỏ vào rương+Xóa item vĩnh viễn cần nhập vào chữ YES mới được xóa- 100% Xu bánđược từ Nông sản sẽ vào tài khoản chính- Game dân gian được phânloại ra Phòng Xu và Phòng Lượng- Chỉnh sửa Quay số được liên tiếp,không cần phải chọn lại vật phẩm- Giao diện Nông trại được sắp xếpthành 4 luống, mỗi luống 12 ô đất- Và nhiều những thay đổi khácđang chờ bạn khám phá tại vùng đất mới.Bạn có thể tải phiên bản2.6.1 bằng cách tìm kiếm với từ khóa: Avatar DK
Mobi Army 2 2.3.1 APK
TeaMobi
MobiArmy2 là game mobile nhập vai chơi theo lượt với phong cách đồhọa sinh động, lối chơi đa dạng và đầy hấp dẫn.Trong game ngườichơi phải tính toán góc bắn và lực bắn đồng thời phải kết hợp vớisức gió để đường đi của viên đạn trúng mục tiêu. Với lối chơi đadạng người chơi có thể chiến đấu với nhau, hoặc lập thành 1 nhóm đểtham gia khiêu chiến với Boss.Update 23/4/2012- Cập nhật phiên bảnmới.- Sửa chức năng nhận quà, mời người chơi.
Khí Phách Anh Hùng 1.7.6 APK
TeaMobi
Khí Phách Anh Hùng là trò chơi nhập vai cổ trang đầu tiên trên điệnthoại di động tại Việt Nam, với số lượng người tham gia đông đảo,tâm huyết.Trong game người chơi có thể lựa chọn một trong ba tuyếnnhân vật với năm phong cách khác nhau với vũ khí khác nhau theo NgũHành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Lồng ghép trong trò chơi là cácsự kiện, các diễn biến lịch sử, những nhân vật có thật giúp ngườichơi cảm nhận được không khí thời xưa.Khi tham gia trò chơi, ngườichơi luôn có các thử thách thú vị, các hoạt động ban hội luôn sôiđộng và luôn có các sự kiện hấp dẫn định kỳ.
Mobi Army 1.6.4 APK
TeaMobi
MobiArmy thuộc thể loại game chiến thuật theo lượt. Trong games bạnphải tính toán góc và lực, kết hợp với sức gió để đường đi của viênđạn trúng đích. Bạn có thể chơi cá nhân hoặc cùng đồng đội để tiêudiệt đối phương. Tải ngay phiên bản MobiArmy bên dưới nếu chưa càiđặt, hoặc phiên bản cũ của bạn không đăng nhập được.Update [15-11-11 ]- Tương ứng với bản 1.6.4 trên java- Cập nhật các chứcnăng mới nhất.- Thêm boss mới.- Đấu trường.- Fix bug.MobiArmy is aturn-based strategy game. In games you have to calculate the angleand force, combined with winds to the path of the bullets hit. Youcan play individual or team to defeat the enemy. Download nowversion MobiArmy below if not installed, or your old version wasnot signed.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+http://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttp://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.5 APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :http://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress – Website & Blog Builder APK
Manage or create your WordPress blog or website right from yourAndroid device: create and edit posts and pages, upload yourfavourite photos and videos, view stats and reply to comments.WithWordPress for Android, you have the power to publish in the palm ofyour hand. Draft a spontaneous haiku from the couch. Snap and posta photo on your lunch break. Respond to your latest comments, orcheck your stats to see what new countries today's readers arecoming from.WordPress for Android is an Open Source project, whichmeans you too can contribute to its development. Learn more athttp://apps.wordpress.com/contribute/.WordPress for Androidsupports WordPress.com and self-hosted WordPress.org sites runningWordPress 4.0 or higher.Need help with the app? Visit the forums athttp://android.forums.wordpress.org/forum/troubleshooting or tweetus @WPAndroid.
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :http://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
com.borninteractive.panda 3.13 APK
من خلال تطبيق بنده كن بالقرب من احتياجاتك .. تعرف على فروعنا،منتجاتنا، عروضنا وكل جديد أينما كنت وفي كل الأوقات. العروضالأسبوعية:عروض بنده وهايبربنده الأسبوعية في متناول يديك اينماكنت...تصفح مجموعة كبيرة من منتجات بنده على جهازك الذكي مباشرةً...كما يمكنك الاطلاع على أسعارها ومعلومات اضافية عنها.. هذا بالاضافةلمحرك البحث الذي يوفر لك امكانية معرفة أسعار المنتجات ومعلوماتاضافية عنها بلمسة واحده... قائمة المنتجات:سهولة التعرف على تفاصيلفئات المنتجاتانشاء قائمة مشتريات خاصة بكإضافة منتجات من فئات متنوعةلقائمة المشتريات ومشاركتها مع أشخاص و حسابات متعددة لمواقع التواصلالإجتماعي إضافة معلومات إضافية لمنتجات قائمة المشترياتتصفح المنتجاتبناءا على السعرتوفر خاصية تخصيص البحث عن منتج معين قائمةأصنافي:الآن باستطاعتكم انشاء قائمة أصنافك المفضلة في أي وقت لتجعلتسوقك داخل أسواقنا عملية سهلة وممتعة، كما يمكنك مشاركتها مع اي شخصآخر باستخدام مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي (واتساب، انستاجرام،الخ) محدد مواقع متاجر بنده وهايبربنده وبندتيتريد معرفة فرع بنده،هايبربنده أو بندتي الأقرب اليك؟ استخدم محدد مواقع أسواقنا، وبلمسةواحده، سيتم تحديد الفرع الأقرب عليك مع امكانية استعمال خرائط الجوالللوصول الى الفرع
Smule - The #1 Singing App 5.8.3 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audio effects and videofilters while singing your favorite karaoke songs. Solo privately,karaoke with friends, connect with singers around the world, orduet with stars like Nick Jonas and Ed Sheeran. Choose frommillions of songs, create music videos and share them with our 50M+musically minded, supportive community. It’s just like karaoke,only better. Sing free today and become a karaoke star! Featured onEntertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music andlyrics. Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studiopolish with our amazing audio effects will make you sound like astar• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback onyour singing• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share your karaoke on our global platform toget discovered. Love, comment and share other videos• Upload yoursong to the Sing! Songbook for other singers to perform• Connectwith Facebook to find and karaoke with friends on Sing! By Smule.Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, JamesArthur, Jessie J, Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, XAmbassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth, Silento and manymore stars• Beat your personal score and become a karaoke star Withnew songs added daily, you can find your favorite songs and karaokehits all in one place. Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore karaoke songs! Popular on Sing!: POP HITS & KARAOKEBALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* TreatYou Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur*Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham*Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do -Ellie Goulding* All of Me - John Legend NEW CLASSICS & KARAOKEESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive -Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - PharrellWilliams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody -QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty andthe Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid(Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups(When I’m Gone) - Anna Kendrick Don’t see your must-sing karaokejam? Upload to the Sing! by SmuleSongbook:http://www.smule.com/support/upload#songbook CONNECTINGTHE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more thanjust listening— it's about creating, sharing, discovering,participating, and connecting with people. Always dreamed ofbecoming a star? Lots of talents get discovered through our Sing!platform. Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, showoff your talent, and get fans! LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONomatter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Sing! by Smule’s voice enhancement technology. Like beingin a recording studio, use special voice effects and video filtersto change the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated. FOLLOW US and keep up with new majorartists and featured singers onSing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHavequestions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has beenSuperpowered