5.8.0 / June 12, 2018
(4.1/5) (5638)

Description

Poker online z międzynarodowymi turniejami i wyzwaniami TexasHold‘em. 


(Prawdziwe turnieje i prawdziwi gracze. Jesteśmy tu, byrywalizować, zrelaksować się, potrenować i poznać nowychprzyjaciół)


RZESZE CODZIENNIE AKTYWNYCH GRACZY
Połączyliśmyplatformy, by jeszcze łatwiej było teraz znaleźć graczy do gry, wkażdym zakątku świata, o każdej porze.
CZYSTY POKER
Używamyalgorytmu z certyfikatem iTech Labs i wyspecjalizowanym zespołem,który dba o to, by gra była sprawiedliwa, czysta i zabawna.Najlepszy poker w sieci


PRESTIż PRAWDZIWEGO POKERA
Boyaa jestmiędzynarodową firmą, która tworzy nowe standardy łącząc prawdziwyi sieciowy poker w globalnym otoczeniu.


DZIENNY BANKROLL, KARTYVIP I
Mamy wszelkie możliwe narzędzia pokerowe, więc gradostosowuje się do Ciebie, czy jesteś nowicjuszem, graczemweekendowym, który chce poprawić swą grę, ambitnym graczemcelującym w miejsca rankingowe, czy też profesjonalnym internetowympokerzystą. Od wsparcie bankruta aż po specjalne opcje dla graczyVIP. Mamy wszystko, czego zapragniesz


MODUŁY GRY DLA WIELU GRACZY(Hold’em, Sit’N’Go, MTT, Club)
Graj w Poker Texas na szybkich lubwolnych stołach, na niskich bądź wysokich stawkach. Graj bezograniczeń. Weź udział w dużych turniejach mistrzowskich lub wejdźpo prostu do pokoju Sit‘n’Go. Teraz możesz nawet utworzyć swojeprywatne pokoje pokerowe w module klubowym, tak, by samemu ustalaćzasady, ciemne i graczy, z którymi chceszgrać.

INTERAKTYWNY
Wszystkie ikony, naklejki, przyciski są w 100%interaktywne. Kliknij na jakiegokolwiek gracza i analizuj jej/jegoprofil, najlepsze ręce, współczynnik zwycięstw oraz inne dane.Kliknij na zabawny element na ekranie i podziel się nim zprzyjaciółmi, dealerami.

Polityka prywatności:http://www.boyaa.com/information.html 
Warunki usług Boyaa:http://www.boyaa.com/mobile/termsofservice.htmlOnline pokertournaments with international challenges and Texas Hold'em.(Realtournaments and real players. We are here to compete, to relax, topractice and make new friends)Reich DAILY ACTIVE PLAYERSWe combinedplatform that now even easier to find players to play in everycorner of the world, at any time.PURE POKERWe use an algorithmiTech Labs certified and specialized team that makes sure that thegame was fair, clean and fun. Best online pokerThe Prestige REALPOKERBoy is an international company that creates new standards bycombining real and poker network in the global environment.DAILYbankroll VIP CARD ANDWe have every possible tool poker, so the gameadapts to you, whether you are a newcomer, weekend player who wantsto improve their game, an ambitious player excelled in place Ladderor a professional online poker player. Support from bankrupt tospecial options for VIP players. We have everything youdesireINTERFACE FOR MULTI-PLAYER GAME (Hold'em Sit'N'Go, MTTClub)Play Poker Texas on fast or slow the tables, at low or highstakes. Play without restrictions. Take part in big tournamentsmaster or just go to your room Sit n Go. Now you can even createtheir own private poker rooms in the module club, so that alone setthe rules, and the dark of players that want to play.INTERACTIVEAllicons, stickers, buttons are 100% interactive. Click on any playerand analyze his / her profile, the best hands win rate and otherdata. Click on the fun element on the screen and share it withfriends, dealers.Privacy Policy:http://www.boyaa.com/information.htmlTerms of Service Boya:http://www.boyaa.com/mobile/termsofservice.html

App Information Poker Texas Polski

 • App Name
  Poker Texas Polski
 • Package Name
  com.boyaa.androidmarketpl
 • Updated
  June 12, 2018
 • File Size
  51M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  5.8.0
 • Developer
  Boyaa
 • Installs
  100,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Card
 • Developer
  广东省深圳市南山区中山园路1001号TCL产业园国际E城E1栋10楼
 • Google Play Link

Poker Texas Polski Version History

Select Poker Texas Polski Version :
 • 5.4.2 (57)
 • 4.1.1 (56)
 • 4.1.0 (55)
 • Poker Texas Polski 5.4.2 APK File

  Publish Date: 2016 /12/5
  Requires Android: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  File Size: 32.9 MB
  Tested on: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  File Sha1: 6da9608d4004e1e20cdd12388de4d116ce67f772
  APK Signature: 3b1aa24a9523b73a37c3b5b85f276c9192330855
 • Poker Texas Polski 4.1.1 APK File

  Publish Date: 2016 /7/6
  Requires Android: Android 2.0+ (clair, API: 5)
  File Size: 18.9 MB
  Tested on: Android 3.1 (Honeycomb, API: 12)
  File Sha1: 511a27a7e1e98666f4456e9e04bb84f2f80f6b6d
  APK Signature: 3b1aa24a9523b73a37c3b5b85f276c9192330855
 • Poker Texas Polski 4.1.0 APK File

  Publish Date: 2015 /10/29
  Requires Android: Android 2.0+ (clair, API: 5)
  File Size: 18.9 MB
  Tested on: Android 3.1 (Honeycomb, API: 12)
  File Sha1: 50cdcb82d84d8b38476a62fb68f2651456f902ba
  APK Signature: 3b1aa24a9523b73a37c3b5b85f276c9192330855

Boyaa Show More...

Boyaa Poker (En) – Social Texas Hold’em 5.8.0 APK
Boyaa
Poker with daily challenges, slot and minigames.10th Anniversary ofour first Texas Poker 2008-2018! LOTS OF DAILY ACTIVE USERSBoyaalaunched its first Texas Hold’em in 2008 so now we have players allaround the world. That means that no matter when you play or whereyou live, you’ll find players anywhere, anytime. CLEAN POKER GAMEWehave the RNG (random number generator) certified by iTech Labsthat, along with a specialized customer service team, keeps thegame fair, honest and fun. Online Social Poker at itsbest.PRESTIGEClimb up our international and regional poker rankingsand enjoy beating pros and amateurs alikeDAILY BANKROLL, VIP CARDSand tons of OFFERSWe have all kind of poker tools and surprisesthat keep the game entertaining for everyone, whether you are abeginner, a casual weekend player, an ambitious challenger or apro. From daily free chips to bankruptcy relief and specialservices for VIP players. MULTIPLAYER MODES (Hold’em, Sit’N’Go,MTT, Club)Play Texas Hold’em on fast or slow tables with high orlow stakes. Play without limits, Play Multi-table poker tournamentsor in Sit’N’Go rooms. Now you can even open your own private pokerrooms in Club Mode, so you can choose the rules, the blinds, andyour partners.INTERACTIVEAll the icons, emoticons, stickers andbuttons are 100% interactive. Click on any player, and analyzehis/her profile, best hands, winning rate and other data. Click onany playful item on the screen and share it with friends,frenemies, dealers, girlfriends, boyfriends and poker partners.Theapp is designed for an adult audience. This is a social poker gamewith virtual chips that can only be purchased through the GooglePay application. PrivacyPolicy:http://www.boyaa.com/information.htmlBoyaa Terms of Service:http://www.boyaa.com/mobile/termsofservice.html
Perjuangan Semut 1.14.85 APK
Boyaa
Game tembak yang manis,santai danrangsang,Anda bisa berjuang bersama teman dengan berbagai macamsenjata dan alat,bukan hanya bazoka,misil...Game shoot sweet, relaxedand excitatory, you can fight with friends with a variety ofweapons and tools, not just the bazooka, missile ...
Poker Texas Polski 5.8.0 APK
Boyaa
Poker online z międzynarodowymi turniejami i wyzwaniami TexasHold‘em. 


(Prawdziwe turnieje i prawdziwi gracze. Jesteśmy tu, byrywalizować, zrelaksować się, potrenować i poznać nowychprzyjaciół)


RZESZE CODZIENNIE AKTYWNYCH GRACZY
Połączyliśmyplatformy, by jeszcze łatwiej było teraz znaleźć graczy do gry, wkażdym zakątku świata, o każdej porze.
CZYSTY POKER
Używamyalgorytmu z certyfikatem iTech Labs i wyspecjalizowanym zespołem,który dba o to, by gra była sprawiedliwa, czysta i zabawna.Najlepszy poker w sieci


PRESTIż PRAWDZIWEGO POKERA
Boyaa jestmiędzynarodową firmą, która tworzy nowe standardy łącząc prawdziwyi sieciowy poker w globalnym otoczeniu.


DZIENNY BANKROLL, KARTYVIP I
Mamy wszelkie możliwe narzędzia pokerowe, więc gradostosowuje się do Ciebie, czy jesteś nowicjuszem, graczemweekendowym, który chce poprawić swą grę, ambitnym graczemcelującym w miejsca rankingowe, czy też profesjonalnym internetowympokerzystą. Od wsparcie bankruta aż po specjalne opcje dla graczyVIP. Mamy wszystko, czego zapragniesz


MODUŁY GRY DLA WIELU GRACZY(Hold’em, Sit’N’Go, MTT, Club)
Graj w Poker Texas na szybkich lubwolnych stołach, na niskich bądź wysokich stawkach. Graj bezograniczeń. Weź udział w dużych turniejach mistrzowskich lub wejdźpo prostu do pokoju Sit‘n’Go. Teraz możesz nawet utworzyć swojeprywatne pokoje pokerowe w module klubowym, tak, by samemu ustalaćzasady, ciemne i graczy, z którymi chceszgrać.

INTERAKTYWNY
Wszystkie ikony, naklejki, przyciski są w 100%interaktywne. Kliknij na jakiegokolwiek gracza i analizuj jej/jegoprofil, najlepsze ręce, współczynnik zwycięstw oraz inne dane.Kliknij na zabawny element na ekranie i podziel się nim zprzyjaciółmi, dealerami.

Polityka prywatności:http://www.boyaa.com/information.html 
Warunki usług Boyaa:http://www.boyaa.com/mobile/termsofservice.htmlOnline pokertournaments with international challenges and Texas Hold'em.(Realtournaments and real players. We are here to compete, to relax, topractice and make new friends)Reich DAILY ACTIVE PLAYERSWe combinedplatform that now even easier to find players to play in everycorner of the world, at any time.PURE POKERWe use an algorithmiTech Labs certified and specialized team that makes sure that thegame was fair, clean and fun. Best online pokerThe Prestige REALPOKERBoy is an international company that creates new standards bycombining real and poker network in the global environment.DAILYbankroll VIP CARD ANDWe have every possible tool poker, so the gameadapts to you, whether you are a newcomer, weekend player who wantsto improve their game, an ambitious player excelled in place Ladderor a professional online poker player. Support from bankrupt tospecial options for VIP players. We have everything youdesireINTERFACE FOR MULTI-PLAYER GAME (Hold'em Sit'N'Go, MTTClub)Play Poker Texas on fast or slow the tables, at low or highstakes. Play without restrictions. Take part in big tournamentsmaster or just go to your room Sit n Go. Now you can even createtheir own private poker rooms in the module club, so that alone setthe rules, and the dark of players that want to play.INTERACTIVEAllicons, stickers, buttons are 100% interactive. Click on any playerand analyze his / her profile, the best hands win rate and otherdata. Click on the fun element on the screen and share it withfriends, dealers.Privacy Policy:http://www.boyaa.com/information.htmlTerms of Service Boya:http://www.boyaa.com/mobile/termsofservice.html
بوكر تكساس بويا 5.8.1 APK
Boyaa
The World’s Best Texas Poker App!Millions of players are waiting for you! Play Now!Play LIVE against millions of players with Boyaa Texas Poker-there’s always a game waiting for you.Join your Facebook friends or challenge people from all over theworld.Play just for fun or hone your skills and become a real cardshark!The more you play, the more it pays! More bonuses more often!- Join Now and get free chips to start!- Win More FREE Chips! Get Daily Bonuses Everyday and Earn Morewhile you Play!- My Friends List: Add Friends from all over the world andChallenge them any time!- Take your Poker game Anywhere! Join the same game across yourAndroid device!- Join the Tournaments for bigger Rewards!- Jump in: Get into the game faster, with one tap!- Free Gifts! Get up to 1 million poker chips!Play for FREE today and Start Winning!Keep up with the Boyaa Texas Poker community!Have great ideas? We want to hear from [email protected]
Happy Capsa 3.1.1 APK
Boyaa
☆☆☆☆☆ Happy Capsa 3.1.1☆☆☆☆☆【2016.05.04】Upgrade FB SDK, optimalkan versi•Capsa merupakan semacam permainan kasual yang paling populer didaerah Hongkong, Taiwan, hampir setiap orang tahu cara mainnya.Empat pemain dibagikan 13 kartu per orang, yang punya Wajik 3berhak menjalankan kartu dulu, adapun yang paling cepatmenghabiskan kartu di tangan merupakan pemenang;•Menantang IQ, hanya orang yang paling pintar bisa menangterakhir;•Cocok untuk mengisi waktu malam hari, bisa juga ajak temanuntuk main bersama, membuat kehidupanmu lebih seru dan menarik.•Permainan yang bisa sambil main dan sambil chatting, cara mudahsegera bisa.•Gratis, Banyak bonus.Happy Capsa 3.1.1 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆【】 04/05/2016Upgrade FB SDK, optimized version• Capsa is a kind of casual game of the most popular areas inHong Kong, Taiwan, almost everyone knows the way the game. Fourplayers are dealt 13 cards per person, which has Wajik 3 entitledto run the first card, while the most rapidly depleting the cardsin hand is the winner;• Challenging IQ, only the most intelligent person can win thelast;• Suitable for filling time of night, you can also invitefriends to play together, to make your life more exciting andinteresting.• The game can be while playing and while chatting, easy wayimmediately.• Free, Many bonus.
ไพ่เท็กซัสมหาเศรษฐี 3.9.4 APK
Boyaa
ไพ่เท็กซัสมหาเศรษฐีเป็นเกมโป๊กเกอร์ที่น่าเล่นและน่าตื่นเต้นจริงๆเล่นมันส์ เรียนง่าย เพียงนั่งเล่นไพ่เฉยๆก็สามารถกลายเป็น“มหาเศรษฐี”ในเกมแบบชิวๆ!
Poker Texas ITA 5.8.0 APK
Boyaa
Poker Texas Hold’em Online MOLTISSIMI UTENTI ATTIVI OGNIGIORNO
Abbiamo unito le nostre piattaforme così ora è più faciletrovare sempre e in ogni luogo giocatori di Texas Hold'em.

GIOCHIDI POKER PULITO
Usiamo un algoritmo certificato da iTech Labs e daun team specializzato per mantenere il gioco giusto, pulito edivertente. Il poker online al suo meglio.BANCO GIORNALIERO,CARTE VIP E +
Abbiamo tutti i tipi di strumenti di poker in modoche il gioco sia adatto a te, indipendentemente dal fatto che tusia un principiante, un giocatore occasionale del fine settimanache vuole migliorare le proprie abilità nel poker. Da servizispeciali per i giocatori VIP. 4 MODI MULTI-GIOCATORI (Hold’em,Sit’N’Go, MTT, Club)
Gioca a Texas Hold'em su tavoli veloci o lenticon buio alto o basso. Gioca senza limiti, gioca in tornei di pokermulti-tavolo o solo in camere Sit'N'Go. Ora potrai anche aprire letue sale da poker private in modalità Club in modo da poterscegliere le regole, il buio obbligatorio, ed il tuo partner.

INTERATTIVO
Tutte le icone, emoticon, adesivi e pulsanti sonointerattivi al 100%. Clicca su qualsiasi giocatore, e analizza ilprofilo di lei o di lui, le mani migliori, il tasso di vincita ealtri dati. Clicca su qualsiasi elemento del gioco sullo schermo econdividilo con gli amici, avversari, dealer, fidanzate, fidanzatie partner di poker.Politica sulla Privacy:http://www.boyaa.com/information.html
Condizioni di Servizio Boyaa:http://www.boyaa.com/mobile/termsofservice.htmlTexas Hold'em PokerOnlineMANY USERS ACTIVE EVERY DAYWe have combined our platforms sonow it is easier to find always and everywhere Texas Hold'emplayers.CLEAN OF POKER GAMESWe use an algorithm certified by iTechLabs and a specialized team to maintain fair play, clean and funny.Online poker at its best.BANCO DAILY, AND CARDS VIP +We have allkinds of poker tools so that the game is suitable for you, whetheryou are a beginner, an occasional weekend player who wants toimprove their poker skills. From special services for VIP players.4WAYS MULTI-PLAYERS (Hold'em, Sit'N'Go, MTT, Club)Play Texas Hold'emtables on fast or slow with high or low darkness. Unlimited numberof plays, play in poker tournaments or multi-table only Sit'N'Gorooms. Now You can also open your rooms private poker club mode soyou can choose the rules, the mandatory dark, and yourpartner.INTERACTIVEAll icons, emoticons, stickers and buttons are100% interactive. Click on any player, and analyzes the profile ofher or him, the best hands, the payout rate and other data. Clickon any element of the game on the screen and share it with friends,opponents, dealer, girlfriends, boyfriends and pokerpartner.Privacy Policy: http://www.boyaa.com/information.htmlBoyaaConditions of Service:http://www.boyaa.com/mobile/termsofservice.html
博雅四人鬥地主(酷炫新版) 6.0.5 APK
Boyaa
一年的蟄伏,博雅四人鬥地主新版本盛大發佈!全新界面,全新玩牌體驗,一切都與眾不同,等你來體驗!★★★★★博雅⋅四人鬥地主(酷炫新版)★★★★★1.全新界面,清爽升級,天天玩牌好心情; 2.簽到獎勵,日進斗金,免費領錢鬥地主;3.活動多多,驚喜連連,獎勵狂贈不停歇;4.牌局配桌更合理,遊戲體驗再升級5.網路連接優化,玩牌更流暢A year ofhibernation, Burson four Landlords released a new version of agrand! The new interface, new playing experience, everything isdifferent, and so on for you to experience!★★★★★ Burson ⋅ fourLandlords (cool new version) ★★★★★1. The new interface, freshupgrade, playing every day a good mood;2. attendance incentives,Rijindoujin, free pick up the money Landlords;3. activities, lotsof surprises, rewards mad gifts do not stop;4. The Board table withmore reasonable gaming experience and then upgrade5. Internetconnection optimization, playing more smoothly

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+http://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttp://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.5 APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :http://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress – Website & Blog Builder 5.3 APK
Manage or create your WordPress blog or website right from yourAndroid device: create and edit posts and pages, upload yourfavorite photos and videos, view stats and reply to comments.WithWordPress for Android, you have the power to publish in the palm ofyour hand. Draft a spontaneous haiku from the couch. Snap and posta photo on your lunch break. Respond to your latest comments, orcheck your stats to see what new countries today's readers arecoming from.WordPress for Android is an Open Source project, whichmeans you too can contribute to its development. Learn more athttp://apps.wordpress.com/contribute/.WordPress for Androidsupports WordPress.com and self-hosted WordPress.org sites runningWordPress 4.0 or higher.Need help with the app? Visit the forums athttp://android.forums.wordpress.org/forum/troubleshooting or tweetus @WPAndroid.
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :http://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
com.borninteractive.panda 3.13 APK
من خلال تطبيق بنده كن بالقرب من احتياجاتك .. تعرف على فروعنا،منتجاتنا، عروضنا وكل جديد أينما كنت وفي كل الأوقات. العروضالأسبوعية:عروض بنده وهايبربنده الأسبوعية في متناول يديك اينماكنت...تصفح مجموعة كبيرة من منتجات بنده على جهازك الذكي مباشرةً...كما يمكنك الاطلاع على أسعارها ومعلومات اضافية عنها.. هذا بالاضافةلمحرك البحث الذي يوفر لك امكانية معرفة أسعار المنتجات ومعلوماتاضافية عنها بلمسة واحده... قائمة المنتجات:سهولة التعرف على تفاصيلفئات المنتجاتانشاء قائمة مشتريات خاصة بكإضافة منتجات من فئات متنوعةلقائمة المشتريات ومشاركتها مع أشخاص و حسابات متعددة لمواقع التواصلالإجتماعي إضافة معلومات إضافية لمنتجات قائمة المشترياتتصفح المنتجاتبناءا على السعرتوفر خاصية تخصيص البحث عن منتج معين قائمةأصنافي:الآن باستطاعتكم انشاء قائمة أصنافك المفضلة في أي وقت لتجعلتسوقك داخل أسواقنا عملية سهلة وممتعة، كما يمكنك مشاركتها مع اي شخصآخر باستخدام مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي (واتساب، انستاجرام،الخ) محدد مواقع متاجر بنده وهايبربنده وبندتيتريد معرفة فرع بنده،هايبربنده أو بندتي الأقرب اليك؟ استخدم محدد مواقع أسواقنا، وبلمسةواحده، سيتم تحديد الفرع الأقرب عليك مع امكانية استعمال خرائط الجوالللوصول الى الفرع
Smule - The #1 Singing App 5.8.5 APK
Smule
Love music? With Smule, you can sing and make music with friendsand fans around the world! Karaoke solo or duet with people acrossthe globe. Sing duets with major artists like Ed Sheeran and LuisFonsi. Sing a cappella, solo or with a group. Dance or play alongto top hits. Use audio effects and video filters while singing yourfavorite karaoke songs. Try it free! Featured on EntertainmentTonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps.FEATURES• Sing karaokefree to millions of songs with music and lyrics. Karaoke anytime,anywhere.• Sing solo or duet to songs, sing a cappella, dance, playalong, or just enjoy the show!• Sound like a pro! Add polish toyour vocals with studio effects.• Use pitch correction forreal-time tuning while you sing. • Star in your own music video!Record your vocals first, then add any video that you create.•Apply video filters to make your recording look pro! Choose fromSelfie, Vintage, Black & White, Sepia, and Fight Club. • Addvisual effects, like smoke, bubbles and fireflies, to make yourrecording stand out even more. • Share your creation on our 50M+global platform to get discovered.• Upload your song to the SmuleSongbook for other singers to perform• Connect with Facebook tofind and karaoke with friends on Smule, as well as chat with othersingers!• Have a karaoke duet with top artists: Shawn Mendes, JasonDerulo, Train, Nick Jonas, Charlie Puth, James Arthur, Jessie J andmore! • Beat your singing score and sing like a karaoke pro! •Customize your profile page and pin your fave karaokes. With newsongs added daily, you’ll find your favorite songs and karaokehits. Choose from a huge karaoke songbook of Pop, R&B, Rock,Rap, Hip-Hop, Country, Latin, K-pop and more!Popular on Smule:SINGPOP HITS & KARAOKE BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* PlayThat Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’tLet Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Loveme Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendSING NEWCLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees*I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton*Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* BohemianRhapsody - QueenSING MUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and theBeast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - TheLittle Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen byDisney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see yourmust-sing karaoke jam? Upload to the SmuleSongbook:http://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTINGTHE WORLD THROUGH MUSIC™We believe music is about more than justlistening—it's about creating, sharing, discovering, participatingand connecting with others. It’s the original social network withthe power to break down barriers, touch souls and bring peopletogether from all over the world. Join our global community ofmusic lovers. Sing karaoke or a cappella! Get discovered and getfans! Connect with Facebook to make music with friends! Try itfree.FIND YOUR VOICENo matter what kind of singer you are, you cansound amazing on Smule. Use mic effects and video filters toautotune, add reverb, and smooth over imperfections in yourrecordings. If you love karaoke, singing along to radio songs or acappella in the shower, dream of singing duets with pop stars, orsimply love music—try for free now! FOLLOW US and keep up with newmajor artists and featured singers onSmulehttp://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHavequestions? http://www.smule.com/support/sing#androidThis app hasbeen Superpowered